facebook

Cart  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin

Każdy Klient przed złożeniem zamówienia może negocjować z nami ceny produktów oraz wszelkie zapisy zawarte w Regulaminie. Negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sklepu – info@kapps-store.pl

W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Kapps-store.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest Kapps Patrycja Chmielewska, ul. Marii 9/17, 05-800 Pruszków, NIP 851-245-54-98; adres email info@kapps-store.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) poprzez email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu info@kapps-store.pl

c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt - +48 606 210 455

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez email lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


§3
Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) płatność przy odbiorze (za pobraniem). 

c) w inny sposób, jeżeli taki ustalą strony transakcji – Sklep Kapps-store.pl oraz Klient.

2. Ceny przesyłek to 15 zł przy płatności z góry i 18 zł przy wysyłce za pobraniem.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4
Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub udostępnia (po wcześniejszym potwierdzeniu) do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych i liczy się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Koszt transportu wynosi 15 zł brutto (lub 18 zł brutto dla przesyłek za pobraniem) dla przesyłek o wadze do 30 kg. Koszty większych wysyłek są każdorazowo negocjowane z Klientem.

4. Każdorazowo klient otrzyma od Sklepu informacje o dokładnej dacie wysyłki.

 

§5
Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, a następnie odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Klient powinien także w miarę możliwości odesłać paragon lub fakturę otrzymaną razem z towarem.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§6
Prawo zwrotu towaru

 

1. Zgodnie z prawem Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdza stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§7
Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8
Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.